Karikatuurtekenen

Bij karikatuurtekenen leren ze een gezicht te tekenen maar dan gaan ze kenmerken zoals neus, tanden, ogen en oren extra vergroten of juist verkleinen. Elk gezicht is weer anders, de grappige dingen worden op die manier benadrukt. De kinderen leren hierdoor elkaar goed te observeren. Het is een vrolijk gebeuren. Ze zitten tegenover elkaar en tekenen elkaar. De uitkomst is vaak hilarisch en er kan veel om gelachen worden. Spelenderwijs leren ze zo een karikatuur te maken. Ze moeten durf hebben om af te wijken van het geijkte patroon. Ze leren hierbij vrijer te zijn in hun denken en niet vast te blijven zitten in vooropgezette ideeen hoe iets hoort te zijn. De sociale interactie wordt verhoogd doordat ze nieuwsgierig zijn wat een ander ervan gemaakt heeft. De resultaten worden aan het eind in de groep besproken.

Contact Realise-Art

HOME